Cywydd a chân

Ar 4 Mehefin darlledwyd cywydd arbennig am Eos fel rhan o raglen Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru. Cyfansoddwyd y cywydd gan y bardd Aled Evans, ac ynddi mae’n datgan ‘Cyfyd Eos, dos yn deg / a chana am ychwaneg.’ A dyma’n union beth mae cadeirydd Eos, Gwilym Morus wedi gwneud, sef gosod y cywydd i gerddoriaeth a’i chanu ar ffurf baled werin.

Yn ôl Gwilym “Mae’r cywydd yn enghraifft arall o’r gefnogaeth enfawr sydd wedi bod i’r asiantaeth newydd ymysg y beirdd. Ers i ni gychwyn mae nifer ohonynt wedi bod yn gwneud safiadau bach a mawr, ac mae rhai yn parhau i wneud. Roeddwn i’n teimlo fod cywydd Aled yn haeddu mwy na jest neges arall o ddiolch felly rhaid oedd ei osod i gerddoriaeth, ei recordio a’i roi allan yna i bobol gael ei glywed.”

Cewch glywed y gân a gweld y geiriau yn y fideo isod, gyda diolch i Aled Evans am yr hawl i’w defnyddio:

Advertisements