Eos yn mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol / Eos is going to the National Eisteddfod

 

Mi fydd Eos yn bresennol ym Mhabell y Cymdeithasau 1 yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych rhwng 11.00 a12.00 ar ddydd Mawrth, Awst 6ed. Mi fydd hwn yn gyfle i ni ddiweddaru chi wyneb yn wyneb, a bydd hefyd yn gyfle i aelodau o fwrdd Eos ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych parthed yr asiantaeth.

Mi fydd Gwilym Morus, cadeirydd Eos, hefyd yn cyfrannu i seminar: “Y Da, Y Drwg, a’r hyn sy’i Angen” yng nghaffi Maes B, caffi newydd sbon yn 2013 ar Faes yr Eisteddfod ei hun, ar ddydd Iau’r 8fed o Awst am 12:30pm fel rhan o weithgareddau’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig.

—————————————————————————

 

Representatives of Eos will be present during the National Eisteddfod of Wales in Denbighshire. We will be located in Pabell y Cymedeithasau 1 (Societies Tent 1) on the 6th of August from 11am to 12pm. This will be a chance for the board members to give you an update on everything that has happened in the last few months. It will also be a chance for us to answer any questions you might have.

Gwilym Morus will also be contributing to a seminar in Caffi Maes B at 12:30pm, Thursday the 6th of August, as part of a series of discussions planned by the Welsh Music Foundation.

 

Advertisements