Cadeirydd Eos newydd / New Eos Chairman

Yn dilyn cyfarfod o Fwrdd Eos ar nos Fercher, Mawrth 5ed, hoffwn eich hysbysu fod Gwilym Morris bellach wedi penderfynu rhoi’r gorau i’w swydd fel Cadeirydd, ac ymgilio o’r Bwrdd.

Mae cyfraniad ac arweiniad Gwilym dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn hynod o bwysig wrth sefydlu Eos, ac wrth wynebu’r Tribiwnlys, ac mae’n diolch iddo yn fawr.  Mae Gwilym bellach yn awyddus i dreulio mwy o amser gyda’i deulu ifanc, a dymunwn bob lwc a llwyddiant iddo yn ei fenter newydd.

Yn yr un cyfarfod, etholwyd Rhys Harris yn gadeirydd, ac edrychwn ymlaen at y cyfnod nesaf o ddatblygiad Eos o dan arweiniad Rhys.

——————————————–

Following a meeting of the Eos Board on Wednesday, March 5th, we wish to inform you that Gwilym Morus has decided to step down as Chairman and leave the Board.

We thank Gwilym for his contribution and leadership over the years, which have been central to the founding of Eos, and the pressures of facing the Tribunal. Gwilym has stepped down from the Board in order to spend more time with his young family, and we wish him all the best in his future endeavours.

During the same meeting, Rhys Harris was elected as the new Chairman, and we look forward to Eos developing and growing under Rhys’ leadership. 

Advertisements