Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Eos – 04/10/14 2:30pm – Eos Annual General Meeting

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

I’w gynnal yng Nghanolfa y Morlan, Morfa Mawr,  Aberystwyth. SY23 2HH

Dydd Sadwrn 04/10/14 – 2.30 pm

Rhaglen

  1. Adroddiad y Cadeirydd.
  2. Adroddiad ariannol a derbyn y cyfrifon am y flwyddyn yn diweddu’r 31/12/2013
  3. Penodi Cyfarwyddwyr.
  4. Newidiadau i’r cyfansoddiad.

————————————————————

Annual General Meeting
To be held in the Morlan Centre, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH
 
Saturday 04/10/14 – 2:30 pm
 
Agenda
  1. Address by the Chairman.
  2. Financial Report and presentation of the accounts for the year ending 31/12/2013
  3. Appoint Directors.
  4. Changes to the constitution.

 

Advertisements