Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 2015 – Annual General Meeting

I’w gynnal yng Nghanolfa y Morlan, Morfa Mawr,  Aberystwyth. SY23 2HH

Dydd Sadwrn 21/11/15 – 2.00 pm

Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein gwesteion arbennig ar gyfer y cyfarfod fydd Betsan Powys, Golygydd Cynnwys BBC Radio Cymru, a Gareth Iwan, Uwch Gynhyrchydd Cerddoriaeth BBC Radio Cymru. Bydd hwn yn gyfle unigryw i gael mwy o wybodaeth am gynnwys cerddorol Radio Cymru a’r berthynas gydag Eos.

Rhaglen

 1. Cyflwyniad
 2. Gwesteion Arbennig – Betsan Powys a Gareth Iwan
 3. Adroddiad y Cadeirydd.
 4. Adroddiad ariannol a derbyn y cyfrifon am y flwyddyn yn diweddu’r 31/12/2014
 5. Penodi Cyfarwyddwyr
 6. U.F.A.

———————————————————————————————–

To be held in the Morlan Centre, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH

Saturday 21/11/15 – 2:00 pm

I’m pleased to announce our special guests for the meeting will be Betsan Powys and Gareth Iwan of the BBC. This will be an unique chance to gain more information about Radio Cymru’s music content and the relationship with Eos.

 

Agenda

 1. Introduction
 2. Special Guests – Betsan Powys and Gareth Iwan
 3. Chairman’s Address
 4. Financial Report and presentation of the accounts for the year ending 31/12/2014
 5. Appoint Directors
 6. Any other issues

 

Advertisements