Cadarnhau cofnod eich gweithiau

Gan mai PRS sy’n casglu’r wybodaeth ar ddefnydd gweithiau Eos, mae’n hanfodol fod eu bas data yn cynnwys cofnodion cywir o holl weithiau aelodau Eos. Byddai unrhyw wall neu gamgymeriad yn bas data PRS yn golygu na fydd y gwaith yn cael ei gynnwys ym mhroses ddosrannu Eos.

Er mwyn diogelu fod pob aelod yn cael eu talu yn gywir, gofynnwn i chi edrych ar gofnodion eich gweithiau sydd ar fas data PRS a chadarnhau fod y wybodaeth yno’n gywir. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu ar goll, mae modd i chi addasu cofnod eich gweithiau ar y bas data.

Gwefan PRS

Os nad ydych chi wedi cofrestru i gael mynediad i fas data PRS, mae manylion ar gael fan hyn.

Os ydych chi eisiau addasu’r wybodaeth sydd ar y bas data, mae manylion ar gael fan hyn ar dudalen gymorth Gwasanaethau Ar-lein PRS. Bydd rhaid cofrestru i gael mynediad i fas data PRS cyn medru addasu unrhyw wybodaeth berthnasol yn ogystal â chofrestru unrhyw weithiau newydd.

Os oes gennych chi gatalog mawr o weithiau ac mae’n anymarferol i chi gadarnhau pob cofnod (e.e. os ydych chi’n gyhoeddwr) cysylltwch yn uniongyrchol â ni yn y swyddfa.

Advertisements