Manylion Aelodau

Er mwyn gallu talu breindaliadau, mae’n hanfodol fod aelodau Eos yn llenwi’r ffurflen fanylion. Ni fydd Eos yn gallu gwneud taliad i aelod heb y ffurflen hon. Gellir ei lawr lwytho fan hyn:

Ffurflen Wybodaeth Aelodau / Member Information Form

Gellir dychwelyd y ffurflen ar e-bost drwy ei ddanfon at

gweinyddyddeos@gmail.com

. . . neu drwy’r post drwy ei ddanfon at

Tomos I Jones,
Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu,
Canolfan Sain,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5TG

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.

Advertisements