Ymaelodi ag Eos / Becoming a Member

Ar hyn o bryd, gan mai PRS sy’n casglu gwybodaeth darlledu ar ran Eos, mae’n ofynnol i chi fod yn aelod o PRS cyn ymaelodi ag Eos.

Os ydych chi eisoes yn aelod o PRS ac eisiau ymaelodi ag Eos, gellir lawr lwytho’r pecyn ail-aseinio hwaliau darlledu ar y linc isod:

Pecyn Ail aseinio Eos 2019 Rights Reassignment Pack (Word)

Pecyn Ail aseinio Eos 2019 Rights Reassignment Pack (PDF)

Os ydych chi angen ymuno gyda PRS ac Eos o’r newydd, gellir lawr lwytho’r pecyn wrth glicio ar y linc isod:

Pecyn Aelod Newydd Eos _ New Eos Member Pack (Word)

Pecyn Aelod Newydd Eos _ New Eos Member Pack (PDF)

Mae’n holl bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau’r pecyn er mwyn hwyluso’r broses ymaelodi ac osgoi gorfod ail-aseinio eich hawliau darlledu a theledu yn hwyrach.

 

Advertisements