Ymaelodi ag Eos / Becoming a Member

Ar hyn o bryd, gan mai PRS sy’n casglu gwybodaeth darlledu ar ran Eos, mae’n ofynnol i chi fod yn aelod o PRS cyn ymaelodi ag Eos.

Os ydych chi eisoes yn aelod o PRS ac eisiau ymaelodi ag Eos, gellir lawr lwytho’r pecyn ail-aseinio hwaliau darlledu ar y linc isod:

Pecyn Ail Aseinio Eos 2017 (Word)

Pecyn Ail Aseinio Eos 2017 (PDF)

Os ydych chi angen ymuno gyda PRS ac Eos o’r newydd, gellir lawr lwytho’r pecyn wrth glicio ar y linc isod:

Pecyn Aelod Newydd Eos // New Eos Member pack 2017 (Word)

Pecyn Aelod Newydd Eos // New Eos Member pack 2017 (PDF)

Mae’n holl bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau’r pecyn er mwyn hwyluso’r broses ymaelodi ac osgoi gorfod ail-aseinio eich hawliau darlledu a theledu yn hwyrach.

 

Advertisements