Pobl / People

Sefydlwyd Eos yn ffurfiol ar 27 Tachwedd 2012 mewn cyfarfod cyffredinol yn Llanidloes. Yno etholwyd bwrdd Eos:

Rhys Harris – Cadeirydd

Cyfrifydd a chyn-gerddor. www.owainbebb.com

Kevin Davies

Cwmni Cyhoeddi a Label Recordio Fflach. www.fflach.co.uk

Ruth Myfanwy

Cwmni cyhoeddi Curiad a dylunydd. www.curiad.co.uk

Dafydd Roberts

Cwmni Cyhoeddi a Label Recordio Sain.www.sainwales.com

Ynyr Roberts

Cerddor a dylunydd. www.brigyn.com

Jim O’Rourke

Cerddor ac ymgynghorydd. www.jimorourke.com

Huw Chiswell

Canwr-cyfansoddwr.

Bryn Fôn

Canwr-cyfansoddwr ac actor. www.labelabel.co.uk

Tomos I Jones

Gweinyddwr Eos

Advertisements