Cwynion / Complaints

cropped-capture-800x382.jpg

Os hoffwch gofnodi cwyn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Ffôn –  +44 (0)1286 832110

Oriau swyddfa: 9.30am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.

E-Bost – gweinyddyddeos [at] gmail.com

Cyfeiriad:

Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf,
Canolfan Sain,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5TG

Bydd pob cwyn yn derbyn sylw gan Weinyddydd Eos.

Ymdrechwn i ymateb o fewn 48 awr.

——————————————————————

To log a complaint, please contact Eos administration using the information below:

Phone  =+44 (0)1286 832110

Office hours: 9.30am – 5pm Monday to Friday.

Email – gweinyddyddeos [at] gmail.com

Address:

Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf,
Canolfan Sain,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5TG

All complaints will be dealt by the Eos Administrator.

We aim to reply within 48 hours.

Advertisements